tržišna inteligencija

Tržišna inteligencija je područje primijenjenog projektnog menadžmenta s fokusom na unaprijeđenje prodajnih vještina. Koncept tržišne inteligencije predstavlja sustavni pristup efikasnom menadžmentu preko optimizacije i korelacije veza, kombinatorike informacija, sustava motivacije, odluka, dokumentacije i aktivnosti u svim fazama životnog ciklusa projekta.

Kroz našu edukaciju polaznici u praksi svladavaju upravljanje informacijama i zahtjevima koje se sastoji od identifikacije, definicije te prepoznavanja potreba i očekivanja svih interesnih strana.

Sinergijom praktičnih vještina i teorijske kombinatorike prema najnovijim znanstvenim spoznajama i dostignućima, implementirali smo edukacijske module efikasnog transfera znanja na polaznike. Metodologija izrade interaktivne edukacije kontinuirano je auditirana, a tvrtka edukator certificirana sustavima upravljanja kvalitetom ISO9001 te ISO14001. Edukacije i workshopovi evaluiraju se opsežnim anonimnim anketiranjem polaznika te su ocijenjeni prosječnom ocjenom od 4,83 (excellent).

Download brošure

Download popisa edukacijskih modula

 

 

Nakon završetka programa polaznici će znati samostalno:

 • razviti projektni plan i plan povećanja prodaje primjenjujući tehnike projektnog upravljanja
 • izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika na projektu te izračunati njegovo trajanje i vrijednost
 • upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa u planiranju povećanja prodaje te provesti projekt koristeći najpovoljnije resurse (ljudski, materijalni, vremenski) s ciljem postizanja maksimalne kvalitete i smanjenja rizika
 • evaluirati postignuća i samostalno predložiti unaprijeđenja

 

 Edukacija je namijenjena:

 • poduzetnicima i menadžerima mikro, malih i srednjih poduzeća
 • voditeljima projekata
 • tijelima državne uprave
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području projektnog menadžmenta

Edukacije su napravljene prema međunarodno priznatim sustavima autorizacije sposobnosti upravljanja projektima.

Edukacija je temeljena na pomno odabranim temama i kontinuiranom praćenju kretanja tržišnih potreba i trendova, usklađena je Harvard Project Management sistemu i prilagođena poslovanju i zakonskim normama CE i CEE regije.

Svi workshopovi vezani su uz aktualne gospodarske prilike, odmah su praktično primjenjivi u poslovanju te omogućuju brzo vidljiv napredak koji polaznici ostvaruju novousvojenim znanjima.

Zahvaljujući kontinuiranom osvježavanju svih materijala i vježbi, svi naši seminari i radionice iznimno su uspješni, polaznici dolaze iz vodećih hrvatskih tvrtki, ali i iz brojnih malih i srednjih brzo rastućih tvrtki koje su prepoznale poslovnu priliku i vrijednost koju im takva vrsta edukacije može pružiti.

 

edukacijski moduli Tržišne inteligencije 2016/2017

Interaktivna edukacija s workshopovima prilagođena razinama znanja i preferencija polaznika iz područja:

 • ekonomskih znanosti
 • informacijsko-komunikacijskih znanosti
 • interdisciplinarnih društvenih znanosti

Maksimalan preporučen broj polaznika ovisi o kompleksnosti teme i zahtjevnosti transfera znanja kod individualiziranog mentorskog načina rada na workshopovima.

edu.parlov će ovisno o analizi razine prethodno stečenog znanja, kompleksnosti teme i upravljačke odgovornosti pojedinog polaznika predložiti optimalan broj polaznika po grupi i satnice pojedinog modula.

Ukupan preporučen broj izvođenja sati pojedinog modula predmetom je dogovora s obzirom na analizu željenih ciljeva Naručitelja.

 1. Tržišna inteligencija (s uključenim KPI i CSF po ciljnim tržištima)
 2. Projektni menadžment
 3. Instrumentarij za predikciju uspješnosti
 4. Upravljanje potrošačem i metode persuazije
 5. Utjecaj prilagodbe dizajna na svijest potrošača kod plasmana proizvoda na različitim tržištima
 6. Strateško upravljanje prodajom
 7. Prodajna analiza i alati za mjerenje rezultata prodaje
 8. Kontroling prodaje i ključnih kupaca
 9. Uspješna poslovna komunikacija (nacionalna i međunarodna)
 10. Integrirana analitika digitalnih komunikacijskih kanala
 11. Jačanje i evaluacija prodajnih vještina u maloprodajnim i veleprodajnim kanalima

Download brošure

Download popisa edukacijskih modula

Moduli objavljeni: 15.09.2016.
Kontroling raspisa modula: Natalija Parlov Una, doktorand rel.int.