primijenjeni digitalni marketing

Primijenjeni digitalni marketing - Interaktivna edukacija s workshopovima bazirana na najmodernijim strateško-marketinškim trendovima kombinacijom teorije i realne prakse, namijenjena poduzetnicima i managerima te svim poslovnim ljudima koji se žele stručno usavršavati s konkretnim uvidom u praktične metode suvremenog digitalnog marketinga.

Metodologija izrade interaktivne edukacije kontinuirano je auditirana, a tvrtka edukator certificirana sustavima upravljanja kvalitetom ISO9001 te ISO14001. Edukacije i workshopovi evaluiraju se opsežnim anonimnim anketiranjem polaznika te su ocijenjeni prosječnom ocjenom od 4,83 (excellent).

Svi predavači vrhunski su stručnjaci s iskustvom na nacionalnim i međunarodnim tržištima, te sektorski visoko kompetentne osobe s izvrsnim vještinama prenošenja znanja i razumijevanja konkretnih potreba polaznika.

Workshopovi su usmjereni na rješavanje konkretnog problema iz klijentove poslovne prakse uz konstantni nadzor, te moderiranje i poticanje razvoja grupne dinamike.
Definiranje i pronalaženje rješenja konkretnog problema obrađuje se na bazi najsuvremenije metodologije projektnog menadžmenta prilagođene stupnju znanja i razumijevanja polaznika.

Omogućite sebi i svojim zaposlenicima konkretno svladavanje primjenjivih aktualnih taktičkih i strateških modela u skladu sa svjetskim tržišnim trendovima.

Sve edukacije i workshopovi specijalizirani su za in-house oblik izvođenja, prilagođen specifičnosti djelatnosti klijenta, te su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku.

Download brošure

Download popisa edukacijskih modula
 

Konkretne koristi za polaznike

 • provođenje interakcijske i poslovne analize u digitalnom marketingu
 • provođenje analize mreža, posebno društvenih mreža s pripadajućom mrežnom metrikom
 • osmišljavanje i provođenje strategija i kampanja digitalnog marketinga
 • planiranje i upravljanje digitalnim kampanjama
 • provođenje vizualizacije podataka u digitalnom marketingu
 • provođenje analize podataka u digitalnom marketingu
 • upravljanje procesima u digitalnom marketingu temeljem podatkovno-poslovne primjene
 • optimalno korištenje marketinškog potencijala
 • praktična primjena kreativnih analitičkih tehnika s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u digitalnom marketingu
 • praktična primjena strukturiranih i poslovnih analitičkih tehnika
 • praktična primjena kvantitativne analize i modeliranja u marketinškim istraživanjima
 • provođenje vizualizacije i eksplorativne analize podataka u digitalnom marketingu
 • prepoznavanje i preporuke internetskih potencijala za provedbu marketinških aktivnosti
 • odabir tehnika poslovne inteligencije u domeni planiranja proizvoda, segmentacije tržišta, proračuna sadašnje i buduće vrijednosti kupca, razvoja sustava preporuka, razvoja sustava ranog upozorenja, razvoja CRM sustava, upravljanja portfeljem
 • upravljanje reputacijom i korištenje raspoloživih online alata pri planiranju i provedbi istraživanja tržišta

 

Digitalni marketing postao je sastavni ali i - većinski dio svih marketinških aktivnosti, a znanja iz područja oglašavanja i komunikacije postala su nužna svakoj osobi koja se bavi marketingom, PR-om i prodajom. Svi manageri i poduzetnici trebaju poznavati tehnike, alate i vještine promocije putem Internet kanala kako bi razumjeli način na koji se njihovi klijenti informiraju o proizvodima i uslugama te donose odluku o kupnji.

Upisom na edu.parlov polaznici imaju priliku kroz optimalno raspoređene module svladati najnovije tehnike i alate za digitalno poslovanje i oglašavanje, razmijeniti kvalitetna iskustva s drugim polaznicima koji imaju visoka očekivanja od učinkovitosti marketinga i prodaje putem Internet kanala.

 

edukacijski moduli 2016/2017 - primijenjeni digitalni marketing i strategija

Interaktivna edukacija s workshopovima prilagođena razinama znanja i preferencija polaznika iz područja:

 • ekonomskih znanosti
 • informacijsko-komunikacijskih znanosti
 • interdisciplinarnih društvenih znanosti

Maksimalan preporučen broj polaznika ovisi o kompleksnosti teme i zahtjevnosti transfera znanja kod individualiziranog mentorskog načina rada na workshopovima.

edu.parlov će ovisno o analizi razine prethodno stečenog znanja, kompleksnosti teme i upravljačke odgovornosti pojedinog polaznika predložiti optimalan broj polaznika po grupi i satnice pojedinog modula.

Ukupan preporučen broj izvođenja sati pojedinog modula predmetom je dogovora s obzirom na analizu željenih ciljeva Naručitelja.

 1. Primijenjeni digitalni marketing i strategija (nacionalni i međunarodni)
 2. Tržišna inteligencija (s uključenim KPI i CSF po ciljnim tržištima)
 3. Instrumentarij za predikciju uspješnosti
 4. Upravljanje potrošačem i metode persuazije
 5. Utjecaj prilagodbe dizajna na svijest potrošača kod plasmana proizvoda na različitim tržištima
 6. Uspješna poslovna komunikacija (nacionalna i međunarodna)
 7. Jačanje i evaluacija prodajnih vještina u maloprodajnim i veleprodajnim kanalima

Download brošure

Download popisa edukacijskih modula

Moduli objavljeni: 15.09.2016.
Kontroling raspisa modula: Natalija Parlov Una, doktorand rel.int.