interaktivna edukacija i workshopovi

interactive education & workshops

PRIMIJENJENI DIGITALNI MARKETING
TRŽIŠNA INTELIGENCIJA

Interaktivne edukacije s workshopovima bazirana na najmodernijim strateško-marketinškim trendovima kombinacijom teorije i realne prakse, namijenjene poduzetnicima i managerima te svim poslovnim ljudima koji se žele stručno usavršavati s konkretnim uvidom u praktične metode suvremenog digitalnog marketinga i tržišne inteligencije.

Svi predavači vrhunski su stručnjaci s iskustvom na nacionalnim i međunarodnim tržištima, te sektorski visoko kompetentne osobe s izvrsnim vještinama prenošenja znanja i razumijevanja konkretnih potreba polaznika.

Metodologija izrade interaktivne edukacije kontinuirano je auditirana, a tvrtka edukator certificirana sustavima upravljanja kvalitetom ISO9001 te ISO14001. Edukacije i workshopovi evaluiraju se opsežnim anonimnim anketiranjem polaznika te su ocijenjeni prosječnom ocjenom od 4,83 (excellent).

Download brošure

Download popisa edukacijskih modula

 

edukacijski tržišni sektori

 • turizam i hotelijerstvo
 • farmacija, medicina
 • FMCG, IT, autoindustrija
 • bankarstvo, osiguranje i ostale financijske institucije
 • energetika i građevinarstvo
 • luxury segment
 • EU fondovi
 • srednje i visoko obrazovanje

 

rad na konkretnom klijentovom slučaju

Workshopovi su usmjereni na rješavanje konkretnog problema iz klijentove poslovne prakse uz konstantni nadzor, te moderiranje i poticanje razvoja grupne dinamike. Definiranje i pronalaženje rješenja konkretnog problema obrađuje se na bazi najsuvremenije metodologije projektnog menadžmenta prilagođene stupnju znanja i razumijevanja polaznika.

Omogućite sebi i svojim zaposlenicima konkretno svladavanje primjenjivih aktualnih taktičkih i strateških modela u skladu sa svjetskim tržišnim trendovima.

Sve edukacije i workshopovi specijalizirani su za in-house oblik izvođenja, prilagođen specifičnosti djelatnosti klijenta, te su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

edukacijski moduli 2016/2017

Interaktivna edukacija s workshopovima prilagođena razinama znanja i preferencija polaznika iz područja:

 • ekonomskih znanosti
 • informacijsko-komunikacijskih znanosti
 • interdisciplinarnih društvenih znanosti

Maksimalan preporučen broj polaznika ovisi o kompleksnosti teme i zahtjevnosti transfera znanja kod individualiziranog mentorskog načina rada na workshopovima.

edu.parlov će ovisno o analizi razine prethodno stečenog znanja, kompleksnosti teme i upravljačke odgovornosti pojedinog polaznika predložiti optimalan broj polaznika po grupi i satnice pojedinog modula.

Ukupan preporučen broj izvođenja sati pojedinog modula predmetom je dogovora s obzirom na analizu željenih ciljeva Naručitelja.

 1. Primijenjeni digitalni marketing i strategija (nacionalni i međunarodni)
 2. Tržišna inteligencija (s uključenim KPI i CSF po ciljnim tržištima)
 3. Projektni menadžment
 4. Instrumentarij za predikciju uspješnosti
 5. Upravljanje potrošačem i metode persuazije
 6. Utjecaj prilagodbe dizajna na svijest potrošača kod plasmana proizvoda na različitim tržištima
 7. Strateško upravljanje prodajom
 8. Prodajna analiza i alati za mjerenje rezultata prodaje
 9. Kontroling prodaje i ključnih kupaca
 10. Uspješna poslovna komunikacija (nacionalna i međunarodna)
 11. Izrada marketing plana, komunikacijske strategije i media plana
 12. Marketing na društvenim mrežama
 13. Content marketing (nacionalni i međunarodni)
 14. Integrirana analitika digitalnih komunikacijskih kanala
 15. Jačanje i evaluacija prodajnih vještina u maloprodajnim i veleprodajnim kanalima

Download brošure

Download popisa edukacijskih modula

Moduli objavljeni: 15.09.2016.
Kontroling raspisa modula: Natalija Parlov Una, doktorand rel.int.